Zimna wojna trwa.

https://youtu.be/SWMuNJQ2lqo

Reformy Gorbaczowa w latach '80 nie odnoszą skutku. Pierestrojka i próby wprowadzenia gospodarki kapitalistycznej w społeczeństwie przesiąkniętym komunizmem owocują nagłym spadkiem jakości życia i popadnięciem większości społeczeństwa w skrajną biedę.

To potęguje nastroje antykapitalistyczne w bloku wschodnim. Propaganda przestaje być potrzebna. Komunizm staje się religią, a widząc to władze wzmagają swoje próby politycznego przeforsowania ideologii na Zachód.

Mamy rok 2017 - wyścig zbrojeń znacznie przyspieszył rozwój technologiczny. Amerykanie zakładają kolonie na marsie.

Nikt nie przejmuje się zanieczyszczeniami środowiska przez te wszystkie dekady. Po orbicie krąży coraz więcej odpadów po udanych i nieudanych misjach kosmicznych i eksperymentach. W 2017 roku stężenie kosmicznego syfu staje się tak uciążliwe, że ktoś musi się wziąć, za jego posprzątanie.

Tutaj wkracza nasz bohater: weteran z Wietnamu kapral Dick McPherson.

Całe życie służył ojczyźnie, by teraz marna emerytura nie wystarczała mu na utrzymanie. Podejmuje się on zatem tego wyjątkowo niewdzięcznego, ale dobrze płatnego zajęcia.

Zasiada za sterami kosmicznej śmieciarki i wykonuje swoją robotę.

Wtedy na radarze dostrzega gotowy do walki okręt bojowy Związku Radzieckiego. To jest moment konfrontacji pomiędzy odwiecznymi wrogami. W kapralu McPhersonie budzi się dawny żołnierz. Wie, że czeka go bohaterska śmierć w imię kraju. Chwyta to, co ma pod ręką, by jak najdłużej odpierać atak sługusów wrogiego reżymu i zginąć śmiercią bohatera.

STEROWANIE:

↑ - przyspieszenie
↓ - wyłączenie silnika
←/→ - skręt w prawo/w lewo
[spacja] - chwycenie/rzucenie śmiecia