VonMises

Kosmiczny śmieciarz broni marsjańskiej kolonii przez statkiem kosmicznym ZSRR